ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಂಡನೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 13-09-2016 , ಪುಟ 5

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಂಡನೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 13-09-2016 ,  ಪುಟ 5
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 13-09-2016 , ಪುಟ 5

Leave a Reply