ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 07-09-2015, ಪುಟ 4

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 07-09-2015, ಪುಟ 4
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 07-09-2015, ಪುಟ 4

Leave a Reply