ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಈ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 3-9-2015 ಪುಟ 3 2

ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಈ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ  3-9-2015 ಪುಟ 3 2
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 3-9-2015 ಪುಟ 3 2

Leave a Reply