ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-3-2017 , ಪುಟ 11

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-3-2017 , ಪುಟ 11

Leave a Reply