ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಾಪಾಸ್ ಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೂಚನೆ
ಈ ಸಂಜೆ 26-8-2019 , ಪುಟ 8

ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಾಪಾಸ್ ಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೂಚನೆ

ಈ ಸಂಜೆ 26-8-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply