ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಆಗ್ರಹ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 22-08-2012, ಪುಟ 12