ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತೆ 9 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 16-7-2015, ಪುಟ 8

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತೆ 9 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 16-7-2015, ಪುಟ 8
ವಿಜಯವಾಣಿ 16-7-2015, ಪುಟ 8

Leave a Reply