ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಿನಾಮೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 7-1-2019 , ಪುಟ 5

ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಿನಾಮೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 7-1-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply