ಕೃಷ್ಣಾ ’ಬಿ’ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ

ಕೃಷ್ಣಾ ’ಬಿ’ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ

Leave a Reply