ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ: ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 29-8-2019 , ಪುಟ 3

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ: ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 29-8-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply