ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಚಿತ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28-10-2016 , ಪುಟ 4

ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಚಿತ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28-10-2016 , ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28-10-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply