ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜೀ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜೀ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜೀ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Leave a Reply