ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಉದಯವಾಣಿ 16-10-2014, ಪುಟ 11

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಉದಯವಾಣಿ 16-10-2014, ಪುಟ 11
ಉದಯವಾಣಿ 16-10-2014, ಪುಟ 11

Leave a Reply