ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತಯಾಚಿಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ : ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 09-08-2014, ಪುಟ 2

ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತಯಾಚಿಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ : ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

 

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 09-08-2014, ಪುಟ 2
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 09-08-2014, ಪುಟ 2

Leave a Reply