ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply