ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಭೇಟಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 22-12-2015 ಪುಟ 12
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 22-12-2015, ಪುಟ 12