ಪಡಿತರ  ಚೀಟಿ ಪಡೆದು ಹಣ ಹಂಚಲು ಕೈ ಸಿದ್ಧತೆ
ಉದಯವಾಣಿ 20-3-2017 , ಪುಟ 2

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆದು ಹಣ ಹಂಚಲು ಕೈ ಸಿದ್ಧತೆ

ಉದಯವಾಣಿ 20-3-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply