ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು
ಉದಯವಾಣಿ 5-4-2017 , ಪುಟ 3 2

ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು

ಉದಯವಾಣಿ 5-4-2017 , ಪುಟ 3 2

Leave a Reply