ನಿಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-8-2019 , ಪುಟ 6

ನಿಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪತ್ರ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 22-8-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply