ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು “ವಿಶ್ವ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್”ನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

Vishwa Ganigara Samudaya Charitable Trust 3-7-2016 1

Vishwa Ganigara Samudaya Charitable Trust 3-7-2016 2