ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ತಿತ್ತೇ?
ಉದಯವಾಣಿ 07-08-2012 ಪುಟ 07

ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ತಿತ್ತೇ?

ಉದಯವಾಣಿ 07-08-2012 ಪುಟ 07

Leave a Reply