ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ
ಉದಯವಾಣಿ 20-09-2016 , ಪುಟ 7

ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ

ಉದಯವಾಣಿ 20-09-2016 ,  ಪುಟ  7
ಉದಯವಾಣಿ 20-09-2016 , ಪುಟ 7

Leave a Reply