ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು : ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 03-02-2014, ಪುಟ 8