ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-4-2017 , ಪುಟ 7

ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-4-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply