ನಗರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಆಂದೋಲನ 19-02-2016 ,  ಪುಟ  7
ಆಂದೋಲನ 19-02-2016 , ಪುಟ 7