ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್‍ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ
ಉದಯವಾಣಿ 04-01-2013, ಪುಟ 7

ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್‍ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 04-01-2013, ಪುಟ 7
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 04-01-2013, ಪುಟ 7
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 04-01-2013, ಪುಟ 2

Leave a Reply