ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ. ಶಿವಣ್ಣ

ಆಂಧೋಲನ 12-06-2015, ಪುಟ 9
ಆಂಧೋಲನ 12-06-2015, ಪುಟ 9