ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಫ಼ಕತ್ ಅಲೀ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ತಮ್ಮ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ