ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸದಿದ್ರೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ಉದಯವಾಣಿ 5-7-2017 , ಪುಟ 7

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸದಿದ್ರೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ

ಉದಯವಾಣಿ 5-7-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply