ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 , ಪುಟ 3

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 , ಪುಟ 3
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply