ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 31-05-2014, ಪುಟ 1

ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 31-05-2014, ಪುಟ 1
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 31-05-2014, ಪುಟ 1

 

Leave a Reply