ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 7-6-2017 , ಪುಟ 3

ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 7-6-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply