ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಲಹೆ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 15-09-2012, ಪುಟ 2

ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಲಹೆ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 15-09-2012, ಪುಟ 2

Leave a Reply