ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕೆರೆಗೆ  ಬಿದ್ದ ಕಾರು: 6 ಮಂದಿ ಪಾರು
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-8-2014, ಪುಟ 10

ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು: 6 ಮಂದಿ ಪಾರು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-8-2014, ಪುಟ 10
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-8-2014, ಪುಟ 10

Leave a Reply