ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  ಇಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ
ಉದಯವಾಣಿ 20-05-2015, ಪುಟ 4-2

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ

ಉದಯವಾಣಿ 20-05-2015, ಪುಟ 4-2
ಉದಯವಾಣಿ 20-05-2015, ಪುಟ 4-2

Leave a Reply