ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಯಾಗಲಿದೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನುಡಿ

ಹಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ 21-03-2014, ಪುಟ 1
ಹಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ 21-03-2014, ಪುಟ 1