ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ| ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 15-11-2012, ಪುಟ 1

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ| ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 15-11-2012, ಪುಟ 1

Leave a Reply