ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 23-2-2019 , ಪುಟ 5

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 23-2-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply