ಲಾಟರಿ ದಂಧೆಗೆ ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 10

ಲಾಟರಿ ದಂಧೆಗೆ ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 10
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 10

Leave a Reply