ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾದಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 29-07-2014, ಪುಟ 4

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾದಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 29-07-2014, ಪುಟ 4
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 29-07-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply