ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗದಂತೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

Shi Ti 06-10-2015 Page 01-2
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 06-10-2015 ಪುಟ 01-02
Shi Ti 06-10-2015 Page 02-01
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 06-10-2015 ಪುಟ 02-01