ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ

ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ನಾಯಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply