ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಿದೆ

ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಿದೆ

untitled
ಉದಯವಾಣಿ 27-10-2016 ಪುಟ 07 02
untitled
ಉದಯವಾಣಿ 27-10-2016 ಪುಟ 07 03

Leave a Reply