ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಲಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-5-2019 , ಪುಟ 7

ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಲಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-5-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply