ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-08-2012, ಪುಟ 11

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-08-2012, ಪುಟ 11

Leave a Reply