ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸನ್ಮಾನ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-08-2012, ಪುಟ 12