ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಅಟಲ್ ಕರೆದಿದ್ದರು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 18-03-2014, ಪುಟ 8

ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಅಟಲ್ ಕರೆದಿದ್ದರು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ  18-03-2014, ಪುಟ 8
ಉದಯವಾಣಿ 18-03-2014, ಪುಟ 8

Leave a Reply