ಕೆ- ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ ವೈ

 ಉದಯವಾಣಿ 16-05-2014, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 16-05-2014, ಪುಟ 4