ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೋಲು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 3

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೋಲು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 3
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply