ಕಲಬುರಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ

ಕಲಬುರಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ

ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply